Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 
Júdás evangéliuma

Júdás evangéliuma vagy Jézus Krisztus evangéliuma?

A Biblia és a gnoszticizmus tanai

A Szentírás tanításai szemben állnak az említett gnosztikus tanoktól. A Szentírás Istene a világ alkotója. A Biblia nem dualista, tehát beszél az anyagi világ ill. test gonoszságáról, a szellemi világ és a szellem jóságával szemben. Nem olvasunk arról, hogy az emberi lélek az anyag börtönében volna, de ki akar onnan jutni, hogy visszakerüljön forrásához. A megváltásról egészen más értelemben tanít a Szentírás, hiszen a megváltás nem az emberi szellem anyagi valóságtól való megszabadításában áll, hanem az embernek, bűntől és annak büntetésétől való megszabadításában. A Bibliában az ember megváltása akkor lesz teljes, amikor az ember a feltámadáskor új, anyagi testben részesül. A Bibliában szereplő Jézus, egy a teremtő Istennel, továbbá valóságos testtel bír, ebben szenved és hal meg ill. ebben támad fel, sőt ebben foglalta el helyét az örök dicsőségben. Sohasem volt test-, anyag-ellenes. Nem tanított az anyagi világ alacsonyrendűségéről és nem beszélt arról, hogy az emberi léleknek arra kell törekednie, hogy kiszabaduljon az anyag fogságából. Küldetéséről szólva egy szót sem mondott arról, hogy azért jött volna, hogy az embert kiváltsa az anyagi világ és test fogságából. A Biblia nem tud arról, hogy Jézus valami különleges ismeretet nyújt az embernek, hogy az annak segítségével voltaképpen önmagát váltsa meg, hanem élete árán Ő maga váltotta meg az Őbenne hívőket! Jézus nem valamiféle ezoterikus tudás ismerője, aki csak néhány beavatottnak mondja el, amit mindenki más elől eltitkol, hanem nyilvánosan tanít az Isten Országának titkáról, tanítványait pedig megbízza, hogy menjenek a világba és minden embernek hirdessék az Ő örömhírét! „Jézus egyértelmű célja, hogy mindenki számára elérhetővé, megismerhetővé tegye Istent. …. Így személyiségével nem fér össze a tudást eltitkolni akaró Jézus – kép.” 23 Jézus, az evangéliumokban soha nem neveti ki a tanítványokat – ahogy a Júdás evangéliumában teszi. Jézus hangneme Júdás evangéliumában mindvégig felsőbbrendű, kioktató, gúnyos. 24 A bibliai Júdásról pedig sokminden elmondható, de hogy gnosztikus vonásokat mutatna – ez egyáltalán nem. Azt is leszögezhetjük, hogy az újszövetségi kanonikus iratokban nyomát se találjuk az ószövetség alábecsülésének, illetve a gnosztikus etika és a bibliai etika teljességgel összeegyeztethetetlen.

Összefoglalva: A Biblia tanításai élesen szemben állnak a gnoszticizmus tanításaival. A gnoszticizmusban egy olyan Isten-, világ-, ember-, megváltás-, kegyesség- és Jézusképpel találkozunk, ami minden lényeges ponton eltér a bibliai tanításoktól. Ezt a National Geographic is megerősíti: „A Júdás – evangéliumot nem csupán azért rejtették el, mert a „feje tetejére állította” a Jézus árulójáról kialakult hagyományos képet, hanem azért is mert, gyökeresen más nézeteket vallott a megváltásról.” 25 Bart Ehrmann is hasonló megállapításra jut: Ez az evangélium, mely a hivatalos egyházi szemlélettől gyökeresen eltérő módon értelmezi Istent, világot, Krisztust, a megváltást s emberi létet – hogy Júdásról magáról ne is beszéljünk, egészen új távlatokat nyit meg Jézus és az általa alapított mozgalom megértésében.”(NG)


Vissza - Júdás evangéliuma vagy Jézus Krisztus evangéliuma?

Jegyzetek


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség