Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

Kik vagyunk? Térképvázlat
Linkajánló
Adományok
Fényképalbum

1%

 

Áldás, békesség!

Gyülekezetünk épülete a koronavírus járvány miatt zárva tart, további értesítésig az istentisztelet sem látogatható! Az istentiszteletet és a gyermekistentiszteletet minden vasárnap 9 órától felvételről nézhetik meg itt, a honlapunkon. Vázlat ill. a barkács előzetesen letölthető és kinyomtatható, keressék az adatok alatt a PDF jelet!

Amennyiben a videó megtekintésével problémája lenne, kérjük e-mail-ben forduljon hozzánk (ujszeged@ref.hu). Istentisztelet ideje alatt ügyeletet tartunk.

Istentisztelet

2020. május 24. vasárnap 9 óra, felvételről:

"Mossunk szívet!"
Prédikációk járvány idején sorozat 13. rész
Ézs 1,16a
Sípos Ete Zoltán
1. Miért szükséges?
2. Mi által lehetséges?
3. Hogyan lehetséges?
4. Mit idéz elő?
Letölthető és kinyomtatható vázlat (kétoldalas!): PDF

„Perselypénz” és „egyházfenntartói járulék” átutalható az alábbi számlaszámra:
10700062-47477405-51100005
Újszegedi Református Egyház

Gyermekistentisztelet

2020. május 24. vasárnap 9 óra, felvételről:

A legjobb innivaló
A Biblia könyvei sorozat 60. rész
1Pét 2,1-3 aranymondás: 1Pét 2,2-3
Sípos Ete Zoltánné Zsófi néni
A barkács origami poharat Youtube videó szerint készítsétek el egy A4 lapból hajtogatva!


Korábbi istentiszteleti felvételeink a bal oldalt felül látható IGEHIRDETÉS és GYERMEKEK feliratokra kattintva érhetők el.


További videók

J. S. Bach - Jesu, Joy of Man's Desiring
Kálmán Lilla - hegedű, Kálmán Gergely - hegedű, Kálmán Csaba - brácsa, Kálmán Attila - cselló

Az ifi jelenlegi és volt tagjainak bizonyságtétele 2020. húsvétján:


Koronavírus járvány miatti intézkedések

A Magyarországi Református Egyház zsinatának
2020. március 16-án kiadott rendelkezése alapján, a Csongrádi Református Egyházmegye vezetősége, ugyancsak 2020. március 16-án az alábbiak szerint rendelkezett (a hivatalos levél némileg rövidített kivonata):

„... Juhász András esperes.... Dr. Fekete Károly Püspök úrral egyeztetve, Elnöktársammal egyetértésben a következő döntést hozom:

1. Mind a hétközi, mind pedig a vasárnapi istentiszteleti alkalmaink határozatlan ideig egyetlen gyülekezetben sem kerülhetnek megtartásra, a reánk bízottakért érzett felelősséggel.

2. A hittanoktatás megszervezése országos szinten folyamatban van, így az országos rendhez alkalmazkodva Dr. Maruzsa Zoltán helyettes-államtitkár intézkedéseivel összhangban a hittanórák virtuális módon megtartásra kell, hogy kerüljenek. Az ezzel kapcsolatban javasolt teendő az iskolákkal való kapcsolatfelvétel, hogy az iskola a megváltozott oktatási rendjéhez alkalmazkodjon a hittanoktatás is.

3. Az esküvők teljes elhalasztását javasoljuk.

4. Amíg a temetkezési vállalkozások végeznek temetési szolgálatokat, addig velük összhangban mi is ellátjuk ezen szolgálatokat. A szolgálatok ellátásával kapcsolatban kérni kell a gyászolókat, hogy az alkalmon minél kisebb létszámban vegyenek részt, az elhunyt pedig lehetőség szerint ne a ravatalozóban, hanem a sír mellett nyitott térben kerüljön felravatalozásra.

5. A lelkészi hivatalokban a személyes ügyfélfogadás megszűntetését és egyben rendkívüli ügyeleti rendet vezetek be az egyházmegye összes gyülekezetében. A rendkívüli ügyeleti rend a következőképpen valósuljon meg: Minden lelkészi hivatal ajtajára kerüljön kifüggesztésre a személyes ügyfélfogadás szüneteltetésére vonatkozó tájékoztatás, amely visszavonásig tart. Valamint a lelkipásztorok vagy lelkészi hivatalok azon nyilvános telefonszáma, amelyen hivatali időben vagy azon kívül az adott lelkipásztor elérhető.

6. Gyülekezeteink „egyben tartása” végett fontos, hogy egyéni csendességünkben lelkileg feltöltekezve, hálaadásban és könyörgésben vigyük a saját és az általunk pásztoroltak életét Istenünk elé.

7. ... ahol erre lehetőség van, a vasárnapi istentiszteletek kerüljenek felvételre és interneten keresztül közlésre. Ahhoz, hogy az érdeklődő gyülekezeti tagok akár több istentiszteletet is meghallgassanak vagy lássanak, kérem, hogy az internetre felkerült istentiszteletek linkjét, további közlés végett az Egyházmegye email címére küldjétek meg."

Mindezek alapján egyházközségünk vezetősége határozatlan ideig felfüggeszti a vasárnapi és hétközi gyülekezeti rendezvények megtartását. Tehát se vasárnap, se hétköznap nem lesznek egyházközségi rendezvények. Mihelyst a járvány enyhül és sor kerül a tilalom enyhítésére, vagy feloldására, ezen a helyen azonnal tájékoztatni fogjuk gyülekezetünk tagjait!

A kialakult helyzettel kapcsolatos állásfoglalásunkat lentebb olvashatják.

Mindezen túlmenően arra kérjük a testvéreket, hogy a kritikus helyzetben se hagyjanak fel a gyülekezet anyagi terheinek hordozásával! Önkéntes adományaik (perselypénz, egyházfenntartói járulék) befizetését ebben a vészterhes időszakban banki átutalással teljesítsék. Előre is köszönjük felelős segítségüket! Számlaszámunk:

CIB Bank 10700062-47477405-51100005
Újszegedi Református Egyház

A közleményben adjuk meg a befizetés célját, pl.: "perselypénz", "egyházfenntartói járulék" stb.


Állásfoglalás a járványügyi helyzetről

Mindezek mellett emlékeztetünk arra, hogy a Biblia szerint semmi nem történik véletlenül, hanem minden – így ez a mostani járvány is – a személyes, végtelen Isten kezéből származik! „Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne?” (Ámós könyve, 3,6) S mint ahogy minden jóval, a rosszal is azt a célt kívánja elérni, hogy elfogadva megbocsátását, visszatérjünk Hozzá, s Vele megbékélve éljük életünket: „S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, a kik Őt szolgálják.” (Ézsaiás könyve 30, 18)

Továbbá emlékeztetünk arra, hogy mi keresztyének „nem a félelem Lelkét kaptuk, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak Lelkét!” (2.Timótheus 1,7) Tehát ne engedjük, hogy a rettegés erőt vegyen rajtunk, hanem Istenben bízva legyünk békességben, a felebaráti szeretet bibliai parancsa értelmében igyekezzünk családtagjaink s minden embertársunk egészségét megóvni és mindenkit békességre inteni!

Emlékeztetünk arra, hogy a bibliai Isten mindenható és akarata szerint meghallgatja a Benne bízók imádságát. Ezért kérjük imádságainkban arra, hogy az egészséges embereket őrizze meg a betegségtől, segítsen a járványügyi szakembereknek a mostani betegség hatékony kezelésében! Adjon gyógyulást megbetegedett embertársainknak és adjon bölcsességet népünk vezetőinek a közjót szolgáló döntések meghozatalában! Imádkozzunk abban a tudatban, hogy „igen hasznos az igaznak buzgó könyörgése!” (Jakab levele 5, 16)

Emlékeztetünk arra is, hogy Jézus hívei: örök biztonságban vannak. Nem a betegségektől vagyunk védve - együtt kell szenvednünk a teremtett világ többi részével - de az örök halál ellen igen! A legrosszabbtól, az örök kárhozattól megmentett minket Jézus és a legnagyobb szépséget, Isten Országát biztosította nekünk. Azt ígérte: „Az én juhaim hallják az én szómat és én ismerem őket és ők követnek engem. És én örök életet adok nekik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” (János evangéliuma 10, 27-28)

Végül emlékeztetünk arra is, hogy a Biblia szerint minden »felsőbb hatalmasság« Istentől származik, ezért engedelmeskedjünk békességgel a magyar kormány és Operatív Törzs óvintézkedéseinek!

Újszegedi Református Egyházközség vezetősége


REFORMÁCIÓÉRT!
Hitvalló nyilatkozat

Az újszegedi és péceli református gyülekezetek presbitériumai 2017. szeptember 17-én hitvalló nyilatkozatot fogadtak el! Várjuk a nyilatkozathoz csatlakozók jelentkezését!

Szükség van-e reformációra?

A Reformációért! Hitvalló nyilatkozat hátterének megvilágítására közöljük Sípos Ete Álmos előadását, mely 2002. szeptember 8-án hangzott el Budapesten.

A reformáció hatásai

Az elhangzott előadások hanganyagai az IGEHIRDETÉS oldalunkon hallgathatók meg (2017. november 13-18.)

Hétfő 18 óra:
A reformáció hatása a tudományra
dr. Pauk János egyetemi magántanár

Kedd 18 óra:
A reformáció hatása a protestáns egyházzenére
dr. Ordasi Péter főiskolai tanár, karnagy

Szerda 18 óra:
A reformáció hatása: az ellenreformáció
dr. Kovács Kálmán tudományos munkatárs

Csütörtök 18 óra:
A reformáció hatása a magyar irodalomra
dr. Szabó András egyetemi tanár

Péntek 18 óra:
A reformáció hatása a művészetre
Szabó András művészettörténész

Szombat 18 óra:
A reformáció hatása a gazdasági életre
Pauk János közgazdász


Bankszámlaszámunk adományok befizetéséhez:
CIB Bank 10700062-47477405-51100005
Újszegedi Református Egyház Adományokról bővebben...


Idegen tűz konferencia

John MacArthur az Egyesült Államokban 2013. október 16-18. között szervezett egy konferenciát a karizmatikus mozgalomról. Az eseményről Tim Challies írt összefoglaló cikkeket, melyekből honlapunkon magyar fordításban teszünk közzé néhányat: letölthető itt.


Megtalálták Jézus sírját?

"Jézus elveszett sírja" címmel filmet mutattak be a Discovery Chanel-en. Válaszunk itt olvasható.


A Szentháromság Isten imádása Olvasható
Állj meg! Olvasható
Sípos Ete Zoltán igehirdetései.


További olvasnivalók a fönti menü Böngésző pontjában találhatók. A honlapon elérhető hanganyagokat a baloldalt felül található menü Igehirdetés pontja alatt közvetlenül is eléri.

Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.

Zsoltárok könyve 126,3.

Személyes beszélgetés előzetes megbeszélés alapján bármikor. Keresse Sípos Ete Zoltán lelkipásztort!
Telefon: (62) 430 807.


Nyári gyerektábor !!!

Sajnálattal közöljük, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt a 2020-as nyári gyerektáborunk elmarad.


Állásfoglalás az úrvacsoráról


Hitoktatás

2019/20-as tanévben a kötelező hit- és erkölcstan oktatásnál választhatja a gyülekezetünket is.

Szeretettel várjuk a gyermekeket, az érdeklődő családokat!


Mozgásukban korlá­tozottak számára kerekesszékkel, önállóan is biztosított a templomba a bejutás, több bejáraton át is. Az épület belseje küszöbmentes.
Mozgássérült illemhely és fürdőszoba használatra van lehetőség.

Akinek szüksége van rá, vegye igénybe fejhallgatóinkat!
Jelenleg a karzaton bizto­sítunk lehetőséget az e célból kialakított ülőhelye­ken.Alapítványunk ismertető kiadványa letölthető.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség