Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Gyermekek gyülekezetünkben

A gyermekek a jövő! Komolyan veszzük őket, fontosak nekünk!

Biztonságos, szeretetteljes környezetben és légkörben igyekszünk őket megismertetni a Bibliával, és annak Urával, az élő Jézus Krisztussal. Ugyanakkor célunk, hogy a felnövekvő generáció egészséges, jó kapcsolatot tudjon kialakítani és ápolni embertársaival.

Vasárnapi gyermekalkalmak

A jó, pozitív szokások és értékrend kialakítása már a bölcsőnél kezdetét veszi. Jót teszünk gyermekeinkkel, ha megszokják egész pici koruktól, hogy Istennek van a számukra üzenete minden vasárnap!

Baba-mama szoba

Szeretettel várjuk a legapróbbakat is szüleikkel minden vasárnap az istentiszteletre! Az anyukák kicsinyeikkel együtt, bababarát környezetben, kihangosítva hallgathatják az igehirdetést. Az apróságok eközben játékokkal foglalhatják le magukat.

A szoba a hétközi alkalmak idején is a babák és mamák rendelkezésére áll.

Gyermek istentiszteletek

Vasárnap az istentisztelettel egy időben gyermek istentiszteleteket tartunk, három csoportban, óvodás kortól 12 éves korig.


Hírnökök (óvodások)


Zászlóvívők (1-4. osztályosok)


Bajvívók (5-6. osztályosok)

A gyerekeket szüleikkel együtt várjuk az istentisztelet kezdetére, s az első néhány ének után bocsátjuk ki őket a különböző termekbe a gyermek istentiszteletre. Fontos, hogy a gyerekek is jelen legyenek az istentiszteleteken, hiszen ők is a gyülekezetünkhöz tartoznak, s jó együtt dicsérni az Urat.

Minden csoportban bemelegítő játékok, bibliai tanítás, imádság, beszélgetés, éneklés, barkácsolás, fejtörő feladatok megoldása, játékos bibliavers tanítás-tanulás folyik, a gyerekek életkorához mérten. Az elkészített kézműves alkotásokat a gyerekek hazavihetik.

Az istentisztelet végén a gyermekek kapcsolódnak szüleikhez

Gyermek bibliaórák

A tanítási időszakban három csoportban foglalkozunk a ránk bízott gyerekekkel:


Hírnökök (óvodások): kedd 16.30


Zászlóvívők (1-4. osztályosok): kedd 16.30


Bajnokok (5-8. osztályosok): péntek 15.00

Hírnökök

Óvodások Ráhangoló játékkal kezdünk, majd énekléssel, imádsággal készülődünk a bibliai üzenet befogadására. A bibliai történetet s annak gyakorlati alkalmazását, a központi bibliavers rögzítését flanel képekkel, színes ábrákkal, bábozással tesszük megragadhatóvá. Az óra kiemelkedő része, amikor a gyerekek az aktuális üzenetet megerősítő apró tárgyat, ajándékot barkácsolnak. Énekkel, imádsággal zárjuk az alkalmat.
A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk a hittanórán tanultakról, a füzetbe került munkalapocskával, hiszen fontos, hogy a szülők beszélgessenek gyermekükkel a hallottakról.

Célunk, hogy a kisgyermek:

 1. Növekedjen Isten szeretetének ismeretében.
 2. Megértsék a Megváltás üzenetét.
 3. Jézus Krisztust tartsák a viselkedésükben követendő példának.
 4. Fontosnak tartsák, hogy embertársaikat tiszteljék és szeressék.

Kapcsolat: Sípos Ete Zoltánné, Zsófi

Zászlóvívők

1-4. osztályosok A bibliai történetet érthető és kreatív módon igyekszünk átadni, csapatépítő játékok, drámajátékok, videók, színes flanel képek, egyéb ábrák és eszközök segítségével. A gyerekek saját Bibliát, énekeskönyvet, és füzetet használnak. Egyszerű házi feladatot kapnak: színezőket, játékos fejtörőket. Nem marad el egy kis csemege és tea sem az óra után.

Célunk, hogy ez a korosztály:

 1. Növekedjen Isten szeretetének ismeretében
 2. Megértsék a Megváltás üzenetét
 3. Jézus Krisztust tartsák a viselkedésükben követendő példának
 4. Fontosnak tartsák, hogy embertársaikat tiszteljék és szeressék.

Kapcsolat: Sípos Ete Zoltánné, Zsófi

Bajnokok

5-8. osztályosok A bibliai történetet érthető és kreatív módon igyekszünk átadni, csapatépítő játékok, drámajátékok, videók, színes flanel képek egyéb ábrák és eszközök segítségével. A gyerekek saját Bibliájukat, énekeskönyvüket, hittan füzetüket használják. Egyszerű, játékos rejtvényeket, fejtörőket kapnak házi feladatként.

Célunk, hogy ez a korosztály:

 1. Szélesebb Biblia ismerettel rendelkezzen.
 2. Magára tudja vonatkoztatni a Biblia üzenetét.
 3. Megértse és elfogadja, hogy kicsoda Jézus Krisztus.
 4. Ismerje és alkalmazza a Tíz parancsolatot és a Nagyparancsolatot.

Kapcsolat: Sípos Ete Zoltánné, Zsófi

Vidám délutánok

Palacsinta délután, Pizza délután, Alma délután, Cipő délután, Angol nyelvi biblia klub, Adventi gyermekdélután, Húsvéti gyermekdélután, melyeken izgalmas missziós történetek, a két nagyünnephez kapcsolódó bibliai tárgyú báb- és színdarabok, vidám játékok, vetélkedők és finomságok várják a résztvevőket.

Nyári gyermektábor

Biblia tábor, bábszínházzal, sok játékkal, énekléssel, tábortűzzel, kulturális, kézműves és sport programmal fűszerezve Magyarország valamelyik hegységben a nyári vakáció kezdetén.

Családi nap

A gyerekeknek egész napos programot biztosítunk bibliai témájú foglalkozásokkal, játékokkal barkácsolással, színdarabokkal, miközben szüleik a családi nap felnőtteknek szóló alkalmain vesznek részt.

Gyermekek szolgálata

Színdarabok, verses műsorok

Tanévnyitón, Karácsonykor, Húsvétkor és tanévzárón a gyerekek műsorral szolgálnak.

Kisénekkar

Minden vasárnap próbál az önkéntes gyerekkórus, a fent említett alkalmakon szolgálnak énekkel.

Kapcsolat: Pivarcsik Tünde

Iratterjesztés

A gyülekezeti iratterjesztésben Bibliákkal, gyerekeknek szóló olvasmányos, érdekes, hasznos kiadványokkal, az Örömhír című folyóirattal, társasjátékokkal és egyéb kedves apróságokkal várjuk a kis olvasókat, érdeklődő szüleiket.

Hitoktatás

2023/24-es tanévben a kötelező hit- és erkölcstan oktatásnál választhatja a gyülekezetünket is.

Szeretettel várjuk a gyermekeket, az érdeklődő családokat!


Gyermekprogram böngésző

2024/1
2018/1
2017/2
2017/1
2016/2
2016/1
2015/2
2015/1
2014/2
2014/1
2013/2
2013/1

A gyermekprogramok általános ismertetőjét a Gyermekek oldalunkon olvashatja el.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség