Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Kedves Szülők!

Miért jó, ha egy szülő a gyermekének a református hit- és erkölcstanórát választja?

A gyerekek ismeretet kapnak a Bibliáról és a bibliai történeteken keresztül a református keresztyén értékrend alapjairól, gyakorlati alkalmazásáról.

Milyen egy református hit- és erkölcstanóra?

Aktív, sokoldalú, komplexen fejleszti a gyerekeket rávezető játékokkal, kreatívan szemléltetett bibliai tanítással és a hallottak élményszerű rögzítésével. Imádság, beszélgetés, éneklés, barkácsolás, rejtvények színesítik az órát.

Miről szól egy református hit- és erkölcstanóra?

A gyermekek az életkoruknak megfelelően ismerik meg a Biblia örök értékű történeteit, miközben választ kaphatnak sok fontos kérdésre: pl. Kicsoda Isten? Honnan van ez a világ? Mi a jó és mi a rossz a Biblia szerint? Honnan tudjuk meg Isten akaratát?

Milyen útmutatást kap a gyermek erkölcsi kérdésekben?

Keresztyén alternatívát kínálunk, hogy a felnövekvő generáció eligazodjon az élet kisebb-nagyobb dolgaiban, személyes, hétköznapi döntéseiben.
A Bibliára támaszkodó, református értékrend megismertetésekor a család, barátok, kortárscsoport hatása, a lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, az elfogadás, empátia, tisztelet, a természet szeretete kérdéseit is áttekintjük.

Milyen többletet kap egy református hit-és erkölcstan képzésben résztvevő gyermek?

Az a gyermek, aki ismeri a Bibliát, az európai alapműveltség részét képező irodalmi, képzőművészeti, zeneművészeti alkotásokat is jobban megérti.
Felhívjuk a figyelmet a történelem református nagyjaira, a magyar reformátusság fontos személyeire, akik példaként állnak előttünk.(Bethlen Gábor, I. Rákóczi György)

Milyen közösségbe kapcsolódhat be a gyermek?

Egymást megbecsülő, a másik ember felé szeretettel forduló, barátságos kapcsolatokat ápoló gyermekcsoportokat szeretnénk létrehozni.
Reményeink és szándékunk szerint a kialakuló kis közösségek nem bomlanak fel néhány év elteltével, hanem egy életen át tarthatnak.

Hol tartjuk a református hit és erkölcstanórákat?

Családias, a gyerekek lelki épülését pozitívan elősegítő légkörben és környezetben, az Újszegedi Református Egyházközség épületében (Szent-Györgyi A. utca 6-8. sz.).
Ezzel jelentős többletet nyújtunk a gyerekeknek és családjaiknak . Itt a kedves szülők is találkozhatnak hasonló érdeklődésű szülőkkel, bekapcsolódhatnak családi programjainkba és egyéb alkalmainkba.
Azért döntöttünk így, mert véleményünk szerint az iskolai, órarendi órák a zsúfoltság miatt nem nyújtják a legmegfelelőbb légkört és keretet a gyermekek keresztyén neveléséhez.

Mi a szülő teendője, ha elsős gyermeke részére a hit- és erkölcstant szeretné választani?

A beiratkozás során – legkésőbb április 30-ig – nyilatkoznia kell az iskolában arról, hogy a református hit- és erkölcstant választja gyermeke számára.

Mi a szülő teendője, ha ötödikes lesz a gyermeke?

Május 20-ig nyilatkoznia kell az iskolában az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan választásáról.

Mi a szülő teendője a többi évfolyam esetén?

Szintén május 20-ig jelezheti írásban választását, szándékát az állami iskola vezetősége felé.


Sípos Ete Zoltán, lelkipásztor
Sípos Ete Zoltánné (Zsófi), hitoktatóSzeretettel várunk minden érdeklődőt!

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2013/14-es tanévtől kezdődően (felmenő rendszerben) a beiratkozáskor minden állami általános iskolában a leendő elsősök szülei, valamint május 20-ig minden ötödik osztályos gyermek szülei két új tantárgy közül választhatnak gyermekük számára: (felekezeti) hit- és erkölcstan vagy erkölcstan.

További információ:

- Tudnivalók
- Általános ismertető
- Hittan A-Z
- ujszeged@ref.hu
- (62) 430-807

Szeretettel várjuk a gyermekeket, az érdeklődő családokat!

Gyermekprogram böngésző

2018/1
2017/2
2017/1
2016/2
2016/1
2015/2
2015/1
2014/2
2014/1
2013/2
2013/1

A gyermekprogramok általános ismertetőjét a Gyermekek oldalunkon olvashatja el.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség