Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

A sánsdorfalvi templom alapkövében elhelyezett emlékirat

„Dicsőség az Istennek!" Tíz esztendeje annak, hogy az Isten lelkétől elhivott ujszegedi Eklézsia a Szeged vidékén élő református keresztyén hivek között a jó pásztor szolgálatában jár. Sándorfalván is alkalmas és alkalmatlan időben s helyen lelki templommá épülvén, kézzel csinált templomot épít az Úrnak, hogy benne tisztán és elegyítés nélkül hirdessék az Ige és helyesen szolgáltassanak ki az sakramentumok s ugy e földi hajlék pitvarává váljék a mennyei Jeruzsálemnek. Kicsiny és egyszerü ez, de ha mindhalálig hiv lelkek lesznek a lakói, minden földi nagyságnál és szépségnél dicsőbb lesz, mert az igéretett nekünk a Krisztus által, hogy „Ahol ketten, vagy hárman egybegyülnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." (Máté 18:20.)

A templomépitő gyülekezet Isten iránt való hálával emlékszik azokra, akik áldozatukkal az épitésben segitségei: a templomhelyet biztositó Sándorfalva község elöljáróságára, - a fundamentumot ajándékozó földesurra, Pallavicini Alfonz Károly Őrgrófra, - a sok névtelen jószivü adakozóra s közöttük Csongrád megyére.

Amidőn az Urnak Ezerkilencszázharminckilencedik esztendejében junius hónap negyedik napján délután 3 órakor e templom alapkövét örvendező lélekkel letesszük, Isten emberével valjuk: „Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre." (XC. Zsolt. 1. V.)

Teleki Sándor s. k. ref. Lelkipásztor. – Dr, Bartók György s. k. egyházközségi főgondnok. – Dr. Nagy Sándor s. k. presbiter. – K. Nagy Sándor s. k. presbiter."

Templomavatás Lelkészi beszámoló

Egyházi Hiradó
1939. június 17.

Az egyházközség története
a II. világháború végéig
Tartalom

Templomavatás
Lelkészi beszámoló


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség