Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Iratterjesztés

A gyülekezetben Bibliák és könyvek vásárlására is lehetőség van. A könyvárusítás elköltözött az imateremből a kisterem előtti előtérbe, ahol az alkalmak után lehet vásárolni.

Ízelítő a kínálatból

Újfordítású és Károli Bibliák
Református énekeskönyv
Bibliaolvasó Kalauz 2003
Áhítatos könyvek, napi igemagyarázatok
Kommentárok, igemagyarázatok
Evangélizáló könyvek
Képeslapok

Könyvajánló

Gaál Éva: ELTÉVEDT MÉHECSKE

Gitta néni Villamos Vilmoson kíséri iskolába Somát. Útközben vidám és megható történeteket mesél a kisfiúnak a Cickafarki-rét lakóiról. Állatok, bogarak, növények és kövecskék tanítják, hogy ne térjünk le a jó útról, ne dicsekedjünk, és tudjunk másokkal együtt érezni. Ez a rendkívül aranyos és színes képekkel illusztrált könyvecske szórakoztató olvasmány mind a kis gyermekeknek, mind az ezt felolvasó felnőtteknek, mely kedves történeteken keresztül mutat be bibliai tanításokat.

Gaál Éva: IRIGY-SZIGET ÉS ÖRÖM-SZIGET (1. könyv)

A korábban megjelent "Jézussal egy hajóban" (Kálvin Kiadó, 1995) c. könyv sorozattá alakított, bővített kiadása, mely minden korosztálynak ajánlható kisgyermekektől kezdve idősekig. Hat báránykával, és az olvasó gyerekkel szállunk hajóba, hogy elinduljunk a hit útján. Szigetről-szigetre haladva tanuljuk a jó és a rossz közötti különbséget. Kapitányunk, Jézus Krisztus, megmutatja a helyes irányt, és megoltalmaz a veszedelmekben. A humoros és lírai történet szereplői elsősorban állatok és növények.

Gaál Éva: BÉKEFÖLD ÉS MANILEND

Meseszatíra tizentől százévesig Két birodalom, kétféle életforma: az egyikben Isten, a másikban a pénz az úr. Hogyan tölti meg arannyal Nagy Szlogen, Manilend királya a kincseskamráját és hogyan adja férjhez hisztis leányát, Fitnesz princesszt? Mi történik a szomszédos Békeföldön, Jó Szó király országlása alatt, aki szeretettel, de erős kézzel irányítja bibliás birodalmát és hét királykisasszony leányát? Hogy alakul egy tehetséges, de balek manilendi fiatalember élete?

Vitális Ilona: ISTEN HÁZA

Miért járunk templomba? Gérával együtt megismerjük a bibliai templomot, Gergő pedig egy mai magyar, református templomba kalauzol el bennünket. Kivágós melléklet: fatornyos falusi templom, padsorral.

Gyimóthy Dóra, Luthár Márta, Zika Klára:
GYERE VELEM

Hittel megírt és hitre buzdító, elképzelt és valódi elbeszélések, egyszerű emberi történetek.

John Bunyan: MIRE TANÍT A TERMÉSZET

J. Bunyan jól ismert szerző a magyar olvasó előtt, A zarándok útja című allegorikus regénye több kiadásban is napvilágot látott. A magyarul most először kézbe vehető Mire tanít a természet versei a tanító-oktató mesék legjobb hagyományát viszik tovább: finom költői megfigyelések, gazdag leírások, az emberi növényi és állati jellemek humoros megfeleltetései nagyszerű olvasmányt kínálnak kicsiknek, nagyoknak egyaránt. A kétnyelvű kiadást Jánosházy György kiváló fordításai az angol és a magyar nyelv összevetésében kedvüket lelők számára is izgalmas olvasmánnyá teszik.

Dr. Pálhegyi Ferenc: UTAZZUNK EGYÜTT!

Valóban meg kell-e házasodni? Ez a kérdés napjainkban még élesebben merül fel, mint valaha. Isten azonban házasságra teremtette az embert. Arra rendelte, hogy férfivá és nővé teremtve együttesen hordozzák az Ő képét a világban. Hogyan tegyék ezt? Erre kíván válaszolni a népszerű pedagógus és pszichológus dr. Pálhegyi Ferenc. Útmutatást ad a társkeresőknek, s mindazoknak, akiket foglalkoztat a fenti kérdéskör..

Dr. Erdélyi Judit: A FELNŐTTKOR KÜSZÖBÉN

A könyv a serdülőkorral kapcsolatos problémákat tárgyalja, mely ajánlható a szülőknek akiknek ilyen korú gyermekeik vannak illetve serdülőknek is. Erdélyi Judit e könyvében végig kíséri a serdülő gyermek élethelyzeteit, ezekben való viselkedését egészen a felnőtté válásig. Így szó van az önértékelésről, .én-keresésről. , de a család Isten szerinti szerepéről, az . elengedés művészetéről. és az átalakuló emberi kapcsolatokról.

Kováts J. István: JÖJJETEK ÉNHOZZÁM

Kováts István áhítatos könyve az év minden napjára egy-egy Igét tartalmaz, melyet rövid magyarázatokkal lát el, minden napra egy imádságot s a református énekeskönyv egy-egy énekének versszakát fűzi hozzá. Az egyes Igéket különböző témákba csoportosítja, úgy mint Isten, Az ember, A megszentelődés útja, Közösségeink, Meglátogatásunk ideje és Alkonyati tájakon járásunk.

Sípos Ete Álmos: Európai Unió keresztyén szemmel

A rendkívül aktuális könyvecske az Európai Unióval kapcsolatban nyújt iránymutatást a keresztyén embereknek. A könyv három előadást tartalmaz. Vizsgálja az egyesült Európát keresztyén szemszögből, a magyar keresztyének várható helyzetét az Unión belül, illetve a keresztyének más vallású emberekkel való viszonyát taglalja.

Dr. Szabó Pál: Globalizáció és Európai integráció

Dr. Szabó Pál a dortmundi egyetem professzoraként vonult nyugdíjba, több európai norma-bizottságnak és szakmai testületnek tagja, ahol részben Svájcot, részben Németországot képviseli. Ezáltal közvetlen közelről lát bele az Európai Unió működésébe, és a hazánkat fenyegető negatív hatásokba. Tanulmányában röviden bemutatja az Unió történetét, célkitűzéseit, ezen célok veszélyeit hazánkra nézve, végül pedig az egyház és a hit helyzetét vizsgálja az egyesült Európában.

John P. Sartelle: Gyermekkeresztség

A könyv tartalmazza mindazt, amit a keresztyén szülőknek tudniuk kell a keresztségről. De ajánlatos olvasmány mindazok számára, akik meg akarják tudni mit is mond minderről a Biblia. Állást foglal a gyermekkeresztség helyessége mellett, melyet Ó- és Újszövetségi igehelyekkel támaszt alá, valamint a témaval kapcsolatban felmerülő gyakori kérdésekre ad alapos választ.

Louis Berkhof: Keresztyén dogmatika-hitünk alapjai

Louis Berkhof a XX. század legjelentősebb teológusainak egyike. A kálvini tanokat századunk nagy társadalmi és természettudományos kihívásaira alkalmazta, ugyanakkor nem maradt meg az elméleti teológizálás elefántcsont-tornyában. E kötete világosan fogalmazza meg a református kegyelem-tan lényegét és annak szilárd bibliai alapját. Hitünk alapjairól tömören, de kielégítően ír mindenki által érthető stílusban, mely ezt a könyvet igen hasznos olvasmánnyá teszi.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség