Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Tájékoztatás

Kedves Testvérek!

Egyházközségünk presbitériuma örömmel tájékoztatja egyházközségünk tagjait, hogy 2020. június 7-én (vasárnap) újra indítjuk nyilvános vasárnapi istentiszteleteinket templomunkban!

Egyelőre - biztonsági okokból - két istentiszteletet tartunk: 9,00 órától és 11,00 órától!

A 9:00 órakor kezdődőre a 65 év felettieket várjuk.
A 11:00 órakor kezdődőre a 65 év alattiakat várjuk.

Gyermekeket egyelőre nem fogadunk: így gyermekistentiszteleteket egyelőre nem tartunk és a baba-mama szoba sem működik (a régi épület alsó szintje nem használható).

A hétközi gyülekezeti rendezvényeinket (bibliaóra, ifiórák, hittanórák, imaóra, énekkar) nem tartjuk meg.


Aki eljön, a következőkre legyen különös tekintettel:

- mindenki hozzon magával szájmaszkot
- mindenki hozzon magával saját énekeskönyvet (1-1 énekverset szabad énekelni)
- az épületben nem szabad csoportosulni, csak a templom előtti téren szabad megállni beszélgetni
- a templomban a presbiterek irányításával csak a megfelelő védőtávolság (másfél méter) betartásával lehet helyet foglalni, csak családtagok ülhetnek egymás mellett.
- az istentisztelet után a templomot mielőbb el kell hagyni


Előre jelezzük, hogy előre láthatóan még két vasárnap (június 7. és 14.) istentiszteletét fogjuk az eddigi módon felvételről közvetíteni. Aztuán a megszokott módon, az istentisztelet hangfelvétele áll majd rendelkezésre.

A gyermekistentiszteletek felvételét egyelőre folytatjuk az eddig megszokott módon.


Reméljük, hogy a fentebbi elővigyázatossági intézkedéseket hamarosan megszüntethetjük és gyülekezeti életünk minden szempontból visszatérhet megszokott medrébe. Addig is köszönjük szíves megértésüket!


Szeretettel köszöntjük kedves Mindnyájukat!

Áldás, békesség!

Dr Pauk János gondnok és Sipos Ete Zoltán lelkipásztor


„Maga pedig a békességnek Ura, adjon nektek mindenkor, minden tekintetben békességet! Az Úr legyen mindnyájatokkal!” (2Thessz 3,16)

Alapítványunk ismertető kiadványa letölthető.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség