Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Koronavírus járvány miatti intézkedések

A Magyarországi Református Egyház zsinatának
2020. március 16-án kiadott rendelkezése alapján, a Csongrádi Református Egyházmegye vezetősége, ugyancsak 2020. március 16-án az alábbiak szerint rendelkezett (a hivatalos levél némileg rövidített kivonata):

„... Juhász András esperes.... Dr. Fekete Károly Püspök úrral egyeztetve, Elnöktársammal egyetértésben a következő döntést hozom:

1. Mind a hétközi, mind pedig a vasárnapi istentiszteleti alkalmaink határozatlan ideig egyetlen gyülekezetben sem kerülhetnek megtartásra, a reánk bízottakért érzett felelősséggel.

2. A hittanoktatás megszervezése országos szinten folyamatban van, így az országos rendhez alkalmazkodva Dr. Maruzsa Zoltán helyettes-államtitkár intézkedéseivel összhangban a hittanórák virtuális módon megtartásra kell, hogy kerüljenek. Az ezzel kapcsolatban javasolt teendő az iskolákkal való kapcsolatfelvétel, hogy az iskola a megváltozott oktatási rendjéhez alkalmazkodjon a hittanoktatás is.

3. Az esküvők teljes elhalasztását javasoljuk.

4. Amíg a temetkezési vállalkozások végeznek temetési szolgálatokat, addig velük összhangban mi is ellátjuk ezen szolgálatokat. A szolgálatok ellátásával kapcsolatban kérni kell a gyászolókat, hogy az alkalmon minél kisebb létszámban vegyenek részt, az elhunyt pedig lehetőség szerint ne a ravatalozóban, hanem a sír mellett nyitott térben kerüljön felravatalozásra.

5. A lelkészi hivatalokban a személyes ügyfélfogadás megszűntetését és egyben rendkívüli ügyeleti rendet vezetek be az egyházmegye összes gyülekezetében. A rendkívüli ügyeleti rend a következőképpen valósuljon meg: Minden lelkészi hivatal ajtajára kerüljön kifüggesztésre a személyes ügyfélfogadás szüneteltetésére vonatkozó tájékoztatás, amely visszavonásig tart. Valamint a lelkipásztorok vagy lelkészi hivatalok azon nyilvános telefonszáma, amelyen hivatali időben vagy azon kívül az adott lelkipásztor elérhető.

6. Gyülekezeteink „egyben tartása” végett fontos, hogy egyéni csendességünkben lelkileg feltöltekezve, hálaadásban és könyörgésben vigyük a saját és az általunk pásztoroltak életét Istenünk elé.

7. ... ahol erre lehetőség van, a vasárnapi istentiszteletek kerüljenek felvételre és interneten keresztül közlésre. Ahhoz, hogy az érdeklődő gyülekezeti tagok akár több istentiszteletet is meghallgassanak vagy lássanak, kérem, hogy az internetre felkerült istentiszteletek linkjét, további közlés végett az Egyházmegye email címére küldjétek meg."

Mindezek alapján egyházközségünk vezetősége határozatlan ideig felfüggeszti a vasárnapi és hétközi gyülekezeti rendezvények megtartását. Tehát se vasárnap, se hétköznap nem lesznek egyházközségi rendezvények. Mihelyst a járvány enyhül és sor kerül a tilalom enyhítésére, vagy feloldására, ezen a helyen azonnal tájékoztatni fogjuk gyülekezetünk tagjait!

Alapítványunk ismertető kiadványa letölthető.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség