Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Állásfoglalás a járványügyi helyzetről

Mindezek mellett emlékeztetünk arra, hogy a Biblia szerint semmi nem történik véletlenül, hanem minden – így ez a mostani járvány is – a személyes, végtelen Isten kezéből származik! „Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne?” (Ámós könyve, 3,6) S mint ahogy minden jóval, a rosszal is azt a célt kívánja elérni, hogy elfogadva megbocsátását, visszatérjünk Hozzá, s Vele megbékélve éljük életünket: „S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, a kik Őt szolgálják.” (Ézsaiás könyve 30, 18)

Továbbá emlékeztetünk arra, hogy mi keresztyének „nem a félelem Lelkét kaptuk, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak Lelkét!” (2.Timótheus 1,7) Tehát ne engedjük, hogy a rettegés erőt vegyen rajtunk, hanem Istenben bízva legyünk békességben, a felebaráti szeretet bibliai parancsa értelmében igyekezzünk családtagjaink s minden embertársunk egészségét megóvni és mindenkit békességre inteni!

Emlékeztetünk arra, hogy a bibliai Isten mindenható és akarata szerint meghallgatja a Benne bízók imádságát. Ezért kérjük imádságainkban arra, hogy az egészséges embereket őrizze meg a betegségtől, segítsen a járványügyi szakembereknek a mostani betegség hatékony kezelésében! Adjon gyógyulást megbetegedett embertársainknak és adjon bölcsességet népünk vezetőinek a közjót szolgáló döntések meghozatalában! Imádkozzunk abban a tudatban, hogy „igen hasznos az igaznak buzgó könyörgése!” (Jakab levele 5, 16)

Emlékeztetünk arra is, hogy Jézus hívei: örök biztonságban vannak. Nem a betegségektől vagyunk védve - együtt kell szenvednünk a teremtett világ többi részével - de az örök halál ellen igen! A legrosszabbtól, az örök kárhozattól megmentett minket Jézus és a legnagyobb szépséget, Isten Országát biztosította nekünk. Azt ígérte: „Az én juhaim hallják az én szómat és én ismerem őket és ők követnek engem. És én örök életet adok nekik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” (János evangéliuma 10, 27-28)

Végül emlékeztetünk arra is, hogy a Biblia szerint minden »felsőbb hatalmasság« Istentől származik, ezért engedelmeskedjünk békességgel a magyar kormány és Operatív Törzs óvintézkedéseinek!

Újszegedi Református Egyházközség vezetősége

Alapítványunk ismertető kiadványa letölthető.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség