Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

 

Mi a te egyetlenegy vigasztalásod életedben és halálodban?

Az, hogy mind testemmel, mind lelkemmel, életemben is, meg halálomban is nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges Idvezítőmnek, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen megfizetett. És engem az ördögnek minden hatalmából magaszabadított. És úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál sem eshetik le fejemről mennyei Atyám akarata nélkül. Sőt minden dolognak is idvességemet kell szolgálni. Ezért biztosít engem Szent Lelkével az örökélet felé. És szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezután Őneki éljek.

(Heidelbergi Káté 1. kérdése)

Hivatkozott bibliai igehelyek
Róm 14,7-8., 1Kor6,19., 1Kor 3,22-23., Tit 2,14., 1Pét 1,18-19., 1Ján 1,7.2. 2,12., 1Tim 2,6., Zsid 2,14-15., 1Ján 3,8., Ján 8,34- 36., 2Thess 3,3., Ján 6,39., Máté 10,30., Luk 21,18., Róm 8,28., Róm 8,14.16-17., Luk 1,73-75., Ef 1,14. 1Ján 3,3.

Alapítványunk ismertető kiadványa letölthető.


Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért.
Hívunk, befogadunk, tanítunk.

Észrevételeivel és kérdéseivel forduljon hozzánk! © 2002-2014 Szeged-Újszegedi Református Egyházközség